Акустична Левитация

Кой не си е представял да преодолее гравитацията, кой не си е представял да се издигне в небесата и да се рее, като птица. В днешно време хората са чували за всякакви фантастични истории, за различни видове левитация, като мисловна, магнитна, квантова и акустична левитация.
В тази статия ще се спрем на акустичната левитация, за мен тя е изключително интересна, според много учени дори тя е технологията, която е позволила строителството на много древни  монолити, като Египетските пирамиди. Разбира се, няма да обръщаме темата в мистика, нека по-добре да се върнем към темата.

Акустичната левитация или още звуковата левитация, позната и като: акустофорезия е метод за провесване на материя в среда чрез използването на акустично радиацинно налягане от силни звукови вълни в средата.

article-2532617-1A62152500000578-339_634x355Понякога чрез ултразвукови честоти могат да бъдат левитирани обекти, като по този начин не се създав никакъв звук, който да бъде чут от човешко ухо, като този, който е бил демонстриран в японската лаборатория „Оцука, докато други използват звук, доловим от човешкото ухо. Има различни начини за излъчването на звуковата вълна, от това да се създаде вълна под обекта и тя да отскочи обратно до своя източник, до използването на (прозрачна) цистерна за създаването на голямо акустично поле.


Акустичната левитация обикновено се използва за безконтейнерна преработка, която наскоро става по-важна поради малкия размер и съпротивлението на микрочипове и други неща в индустрията. Безконтейнерната обработка също така може да бъде използвана за приложения, които изискват много високочисти материали или химични реакции, които са много взискателни, за да се получат в контейнер. Този метод е по-труден за контролиране от други методи за безконтейнерна преработка, като електромагнетичната левитация, но има предимството, че може да левитира материали, които са електрически непроводящи .

Към 2013 г. акустичната левитация се е развила от бездвижна левитация до контролираното преместване на реещи се обекти — способност, която е полезна във фармацевтичната индустрия и в електрониката. Устройство-прототип представлявало състав от подобни на шахматна дъска с квадратни акустични емитери (излъчватели), които преместват обект от един квадрат до друг чрез бавното намаляне на звуковия интензитет, излъчен от един квадрат, докато се увеличава звуковия интензитет от другия квадрат.

Настоящите системи са вдигали най-много до няколко килограма. Акустични левитатори се използват най-вече в индустрията, въпреки че някои продукти са на комерсиално разположение на широката общественост.

Ще Ви покажа видео на японски учени, които демонстрират акустична левитация.

 

Различните видове левитация променят света в последните десетилетия, като прост пример ще дам магнитните влакове. Представете си до къде могат да стигнат тези технологии.

Източници.
www.bg.wikipedia.org

www.youtube.com

www.nauteka.bg

Facebook коментари

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*